Công ty viễn thông quốc doanh Huawei có là mối nguy hại cho nền an ninh thế giới?

New York: Trong nhiều năm qua, các giới chức an ninh Hoa Kỳ vẫn xem công ty viễn thông Huawei của Trung quốc là mối nguy hại đe dọa cho nền an ninh Hoa Kỳ và của toàn thế giới.
Công ty Huawei là công ty lớn nhất thế giới sản xuất những dụng cụ cho các tháp nhận dữ kiện của hệ thống điện thoại không dây ( cellular tower),cùng những dụng cụ cho hệ thống viễn thông khác.
Các cơ quan an ninh Mỹ đã lo ngại là công ty Huawei sẽ bí mật do thám qua các máy móc mà các công ty này chế tạo và bán ra cho khách hàng, và có thể lám hệ thống viễn thông bất khiển dụng.
Việc lo ngại càng lớn lao hơn với kỹ thuật viễn thông mới 5G đang được thiết lập.
Với hệ thống điện thoại không dây 5G, các bộ phận khác có thể gắn vào hệ thống viễn thông như những máy móc trong các cơ xưởng, những xe không người lái..

Tin tức khác...