Công ty trồng cần sa Aurora tiếp tục bành trướng

Edmonton, Alberta: theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 16 tháng 4, công ty trồng cần sa Aurora Cannabis cho biết là công ty này sẽ bỏ tiền mua lại tất cả 48 phần trăm số cổ phiếu của công ty Hempco Food and Fiber Inc, mà công ty Aurora chưa có.
Công ty Aurora đã giữ 52 phần trăm số cổ phiếu của công ty Hempco và bây giờ là chủ toàn bộ công ty này.
Công ty Hempco sẽ là nguồn cung cấp chất cannabidiol (CBD) là chất cần trong việc dùng cần sa chữa bệnh.

Tin tức khác...