Công ty người máy OhmniLabs của đồng chủ nhân là người Việt xuất hiện trên sân khấu thời trang Luân Đôn.

Luân Đôn, Anh quốc: Trong tuần lễ thời trang diễn ra trong tháng 9 ở thành phố Luân Đôn, Anh quốc, có thêm sự xuất hiện của những người máy robots của công ty OhmniLabs.
Chủ đề của tuần lễ thời trang năm nay ở thành phố Luân Đôn là môi trường và trí tuệ nhân tạo ( artificial intelligence.
Công ty OhmnLabs ra đời năm 2015 do ba đồng chủ nhân là ông Vũ Duy Thức, Jared Go và Tingxi Tan ở các trường đại học Carnegie Mellon và Stanford.
Ông Vũ Duy Thức năm nay 36 tuổi có bằng tiến sĩ về tự động học và robots.

Tin tức khác...