Công ty làm xe hơi General Motors cho hàng ngàn nhân viên nghỉ việc.

Detroit: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 2, công ty làm xe hơi GM bắt đầu từ ngày thứ hai tuần tới, cho những nhân viên tự nguyện xin nghỉ, và người ta ước lượng có ít nhất 4 ngàn nhân viên sẽ bị mất việc.
Việc cho nhân viên tự nguyện nghỉ việc,dựa trên bản đường hướng đã được bà Mary Barra, chủ tịch điều hành của công ty GM công bố trong tháng 11 năm ngoái. Theo đường hướng mới, công ty GM sẽ chú trọng về việc chế tạo xe chạy bằng điện, cắt bỏ những loại xe hiện hành chạy bằng xăng, đóng cửa 5 cơ xưởng sản xuất xe hơi và cắt giảm 14 ngàn nhân viên.
Trong số 5 cơ xưởng bị cắt giảm có cơ xưởng làm xe hơi ở thành phố Oshawa, Canada. Việc đóng cửa cơ xưởng ở Oshawa đã làm cho 3 ngàn người sẽ phải mất việc vào cuối năm nay

Tin tức khác...