Công ty làm xe hơi Ford cắt giảm 1,400 nhân viên

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ tư ngày 16 tháng 5, công ty làm xe hơi Ford  sẽ cho cắt giảm 1,400 nhân viên  từ nay cho đến cuối mùa hè.

Tuy công ty  Ford cắt giảm khoảng 10 phần trăm số nhân viên, nhưng cũng cho biết là phần lớn những nhân viên bị cắt giảm là những ngừoi về hưu.

Hiện nay công ty Ford có 15,300 nhân viên gồm 9,600 nhân viên làm việc ở các cơ xưởng ở Hoa Kỳ, 600  người làm việc ở Canada, 1 ngàn người ở Mễ Tây Cơ và trên 4 ngàn ngừoi làm việc ở các cơ xưởng ở Á Châu.

Người ta chưa biết sẽ có bao nhiêu nhân viên của công ty Ford làm việc ở Canada, sẽ bị mất việc?

Cũng theo phát ngôn viên của công ty Ford, thì việc cắt giảm nhân viên là chuyện cần thiết cho công ty này cắt giảm chi phí, cạnh tranh với các công ty làm xe hơi khác trên thị trường thế giới.

 

Tin tức khác...