Công ty IBM cắt giảm nhân viên

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 8 tháng 6, công ty IBM sẽ cho cắt giảm 2 ngàn nhân viên trong những ngày sắp tới.
Theo phát ngôn viên của công ty IBM thì việc cắt giảm này nhằm chấn chỉnh lại những hoạt động thương mại của công ty này trên thế giới.
Con số cắt giảm nhân viên ít hơn 1 phần trăm so với tổng số 350,600 nhân viên hiện đang làm việc cho công ty này trên toàn thế giới.
Những nhân viên bị cắt giảm là những nhân viên mà theo nhận xét của các giới chức điều hành, đã không làm việc đúng mức.
Tuy cắt giảm nhân viên nhưng công ty này vẫn tìm cách thu hút thêm nhân tài: hiện có 25 ngàn công ăn việc làm mới chờ tuyển người của công ty IBM ở trên toàn thế giới.

Tin tức khác...