Công ty General Motors dự trù thiết lập 40 ngàn trạm sạc điện ở Canada và Hoa Kỳ

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 27 tháng 10, công ty làm xe hơi General Motors sẽ cho thiết lập thêm 4 ngàn trạm sạc điện ở Canada và Hoa Kỳ,để khuyến khích thêm người mua xe hơi điện.
Chúng ta cũng biết là hiện nay xe hơi chạy bằng điện chỉ chạy được một khoảng cách tối đa nào đó, trước khi phải sạc lại bình điện.
Trong năm tới 2022, công ty GM sẽ gủi cho mỗi đại lý bán xe GM ở Canada và Hoa Kỳ, mỗi đại lý 10 trạm sạc điện xe hơi, để các đại lý này gắn trong khu vực xung quanh đại lý.
Các trạm sạc điện xe này được dùng cho tất cả các loại xe, chứ không phải chỉ riêng cho xe của công ty GM.
Đây là một phần trong tổng số 750 triệu Mỹ kim mà công ty GM sẽ bỏ ra để giúp phương tiện cho những người xài xe chạy bằng điện cũng như hy vọng làm gia tăng thêm số xe điện bán ra trên thị trường.
Theo cơ quan truyền thông Bloomberg thì hiện nay có khoảng 1.5 triệu chiếc xe hơi chạy bằng điện lưu hành ở Hoa Kỳ và Canada và có khoảng 113 ngàn trạm sạc điện công cộng ở Bắc Mỹ.

Tin tức khác...