Công ty General Motors đạt thỏa hiệp với nghiệp đoàn nhân công làm xe hơi ở Ontario.

Ingersoll, Ontario: Trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 10, công ty làm xe hơi General Motors đã đi đến một thỏs hiệp với nghiệp đoàn công nhân làm việc ở cơ xưởng  CAMI ở thành phố Ingersoll, tỉnh bang Ontario.

Những chi tiết của thỏa hiệp chưa được công bố, vì  còn phải qua một cuộc bỏ phiếu của các nghiệp đoàn viên trong những ngày sắp tới.

Cũng trong ngày thứ sáu, bà thủ hiến Kathleen Wynne của tỉnh bang Ontario cũng công bố một bản  tuyên bố  chào mừng về sự thành công  và bà cũng hy vọng là cuộc đình công của nghiệp đoàn nhân công CAMI sẽ chấm dứt, sau khi đã kéo dài 4 tuần qua.

Theo bà thủ hiến thì cuộc đình công của các nhân viên nghiệp đoàn xe hơi GM đã gây những thiệt hại cho nền kinh tế tỉnh bang.

Một thỏa hiệp đã đạt được sau khi công ty GM cho biết  nếu cuộc đình công kéo dài, công ty này sẽ cho đóng cửa cơ xưởng ở   thành phố Ingersoll và di chuyển công việc làm qua Mễ Tây Cơ.

Tin tức khác...