Công ty Brink’s sẽ lo việc chuyên chở cần sa

Toronto: Công ty chuyên chở an ninh Brink’s thường được biết đến về chuyện vận chuyển tiền bạc, quý kim cho các ngân hàng, các công ty, thì nay còn được biết tiếng thêm về việc vận chuyển cần sa.
Một hợp đồng vừa được ký kết trong hôm thứ sáu ngày 9 tháng 11 giữa công ty Brink’s và công ty trồng cần sa Canopy Growth Corp.
Theo đó, công ty Brink’s sẽ lo nhiệm vụ không những chuyển vận tiền bạc mà còn chuyển vận cần sa cho công ty Canopy.
Chúng ta cũng biết là hiện nay có nhiều công ty trồng cần sa hợp pháp, đã bị cướp.
Nhiều chuyên gia tài chánh cũng khuyến cáo những nhà đầu tư là mua cổ phiếu của công ty Brink’s cũng là một cách đầu tư vào ngành kỹ nghệ cần sa?

Tin tức khác...