Công ty bách hóa Sears Canada cho bán hàng đại hạ giá, ở 59 tiệm bị đóng cửa trên toàn quốc.

Toronto: Tòa án tỉnh bang Ontario đã chấp thuận cho công ty Sears Canada, vừa khai phá sản có quyền bán hàng đại hạ giá, tại 59 cửa tiệm mà công ty bách hóa này sẽ đóng cửa.

Trong sáng sớm hôm thứ sáu ngày 21 tháng 7, hàng dài người đã chờ trước nhiều cửa tiệm  Sears Canada, để hy vọng mua được hàng   hóa với giá rẻ.

Theo phát ngôn viên của công ty bách hóa Sears Canada thì những hàng hóa “bán dẹp tiệm” sẽ được bớt thêm từ 20 phần trăm cho đến 50 phần trăm.

Tổng cộng có 59 cửa tiệm và trung tâm phân phối hàng bị đóng cửa và sẽ làm cho 2,900 nhân viên bị mất việc.

Tin tức khác...