Công ty bách hóa Lowe’s định mướn thêm 65 ngàn nhân viên trong năm 2019.

New York: Trong những ngày đầu năm 2019, phát ngôn viên của công ty bách hóa Lowe’s cho biết là trong năm 2019, công ty này sẽ mướn thêm trên 65 ngàn nhân viên.
Trong năm vừa qua, công ty Lowe’s cũng là chủ nhân của công ty Rona’s ở Canada, đã loan báo sẽ đóng cửa trên 50 cửa tiệm ở Canada và Hoa Kỳ, những tiệm đã không kiếm được lợi nhuận trong những năm qua.
Cũng theo người phát ngôn viên thì trong số trên 65 ngàn nhân viên sẽ tuyển dụng, bao gồm 10 ngàn nhân viên làm việc toàn phần, 2 ngàn nhân viên cao kỹ, 6 ngàn các quản lý của các các chi nhánh và phần còn lại trên 50 ngàn nhân viên là những nhân viên làm việc bán phần, cần cho những mùa Lễ.

Tin tức khác...