Công ty Amazon tuyển thêm 30 ngàn nhân viên và có trên 200 ngàn người nộp đơn

New York:Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 9 là công ty Amazon tuyển mộ thêm 30 ngàn nhân viên ở Hoa Kỳ, thì đã có đến trên 208 ngàn đơn xin việc gửi đến cho công ty Amazon trên mạng: hay cứ 1 phút là có 18 đơn xin việc được gửi đến cho công ty Amazon.
Hàng chục ngàn người đã tham dự những cuộc tuyển mộ người trực tiếp của công ty Amazon trong hôm thứ ba ngày 17 tháng 9, được gọi là the Amazon Career Day ở 6 thành phố trên toàn nước Mỹ.
Những nhân viên mới của công ty Amazon sẽ được trả lương ít nhất 15 Mỹ kim một giờ, có đầy đủ những bổng lộc về y tế, nghỉ hè và hưu bổng ngay từ ngày đầu tiên và họ sẽ được công ty huấn luyện nghề chuyên môn.
Các thành phố có trung tâm tuyển mộ người trực tiếp của công ty Amazon là Virginia Beach, Boston, Chicago, Dallas Nashville và Seattle.
Mức thất nghiệp hiện nay ở Hoa Kỳ đang ở mức thấp kỷ lục và đã khiến các công ty Mỹ gặp khó khăn trong việc mướn thêm nhân viên.
Theo cơ quan thống kê Hoa Kỳ thì hiện nay có khoảng 6 triệu người Mỹ thất nghiệp, trong khi có đến 7.2 triệu công ăn việc làm vẫn chưa có người làm việc.

Tin tức khác...