Công ty Amazon thâu nhận thêm 600 nhân viên ở thành phố Ottawa.

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 10 tháng 7, công ty Amazon ở Hoa Kỳ đã thông báo là sẽ mở thêm một chi nhánh ở thủ đô Ottawa. Chi nhánh này rộng 1 triệu bộ vuông( khoảng 93 ngàn mét vuông) và là chi nhánh thứ 5 của công ty Amazon ở tỉnh bang Ontario.
Công ty Amazon sẽ thâu nhận 600 nhân viên làm việc toàn phần cho chi nhánh mới.
Hiện nay công ty Amazon có khoảng 2 ngàn nhân viên làm việc cho các chi nhánh ở thành phố Brampton, Mississauga và Milton và có tổng cộng khoảng 6 ngàn nhân viên làm việc trong các chi nhánh ở Canada.
Theo lời ông Glenn Sommerville, giám đốc điều hành đặc trách Canada của công ty Amazon thì tỉnh bang Ontario tiếp tục là nơi tốt nhất cho công ty Amazon hoạt động.

Tin tức khác...