Công ty Amazon mướn thêm 600 nhân viên ở thành phố Toronto.

Toronto: Tuy thành phố Toronto không được công ty Amazon chọn là trụ sở trung ương thứ nhì, nhưng trong hôm thứ ba ngày 18 tháng 12, phát ngôn viên của công ty Amazon cho biết là công ty này dự trù mướn thêm 600 nhân viên nữa ở thành phố Toronto trong những tháng sắp tới.
Những nhân viên được tuyển chọn sẽ là những người ở ngành cao kỹ như Software development, machine learning, cloud computing…
Hiện nay đã có khoảng 800 người làm việc cho chi nhánh của công ty Amazon ở thành phố Toronto.
Thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario cũng lên tiếng cho biết là ông sẽ ủng hộ việc các công ty thiết lập thêm chi nhánh ở tỉnh bang Ontario, và nói là nếu các công ty này gặp khó khăn về những thủ tục mà trước đây phải thông qua 50 văn phòng của chính quyền, thì bây giờ họ có thể điện thoại trực tiếp đến ông.

Tin tức khác...