Công ty Amazon mở thêm một trung tâm phân phối hàng hóa ở Toronto.

Scarborough, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 23 tháng 9, công ty bán hàng hóa trên mạng Amazon sẽ mở thêm một trung tâm phân phối hàng hóa ở Scarborough, trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Việc thiết lập thêm một trung tâm phân phối hàng hóa của công ty Amazon sẽ giúp tạo thêm 600 công ăn việc làm mới cho thành phố Toronto.
Đây sẽ là trung tâm phân phối hàng hóa thứ 12 của công ty Amazon ở Canada. Bẩy trong số 12 trung tâm phân phối hàng hóa này ở trong tỉnh bang Ontario, ở các thành phố Brampton, Mississauga, Milton, Caledon và Ottawa.
Các nhà lãnh đạo chính trị như thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario và ông John Tory, thị trưởng thành phố đã rất vui mừng khi có thêm công ăn việc làm trong nền kỹ nghệ cao kỹ đang phát triển mạnh ở vùng thủ phủ Toronto.
Phát ngôn viên của công ty Amazon cho biết là những tân nhân viên làm việc toàn thời gian sẽ được trả lương hậu hĩnh, được các bảo hiểm y tế, mắt và răng, có chương trình tài trợ quỹ hưu RRSP và cho mua cổ phiếu công ty Aamzon với giá rẻ.
Công ty Amazon có trên 10 ngàn nhân viên ở các trung tâm phân phối hàng hóa ở Canada.

Tin tức khác...