Công ty Amazon Canada mướn thêm 15 ngàn nhân viên

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 13 tháng 9, công ty Amazon chi nhán ở Canada cho biết sẽ mướn thêm 15 ngàn nhân viên trên toàn Canada trong mùa thu năm nay.
Những nhân viên sẽ được mướn là những người làm việc trong các kho chứa hàng và những người lo việc phân phối hàng hóa đến tay khách hàng, không phải là những nhân viên cao kỹ.
Đồng thời công ty Amazon Canada cũng loan báo gia tăng lương cho nhân viên làm trong các cơ xưởng: từ mức $16 một giờ như hiện nay lên đến từ $17 cho đến $21.65 một giờ.
Những nhân viên hiện đang làm cho công ty Amazon cũng được tăng lương thêm $1.60 cho đến $2.20 một giờ.
Theo ông Sumegha Kumar, giám đốc đặc trách về khách hàng của công ty Amazon Canada thì công ty này đã phát triển hết sức mạnh mẽ trên toàn Canada.
Hiện nay công ty Amazon Canada có khoảng 25 ngàn nhân viên làm việc trên toàn Canada, mà việc gia tăng thêm 15 ngàn nhân viên nữa là một sự gia tăng đáng kể.
Trong khi đó theo sở Thống Kê Canada thì trong tháng 8 vừa qua, Canada có thêm 90 ngàn công ăn việc làm mới và mức thất nghiệp đã xuống thấp ngang ngửa thời chưa có đại dịch.
Điều này cũng cho thấy là các công ty ở Canada sẽ không kiếm đủ nhân viên cho nhu cầu trong những tháng sắp tới?
Trước đó công ty Amazon cũng loan báo mướn thêm 75 ngàn nhân viên ở Hoa Kỳ và gia tăng lương cho nhân viên lên mức 17 Mỹ kim một giờ.
Công ty Amazon cũng loan báo sẽ cho $100 cho các nhân viên nào có giấy chứng nhận chủng ngừa covid.

Tin tức khác...