Công ty Airbus mua cổ phần trong chương trình chế tạo máy bay CS của công ty Bombardier.

Montreal: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 16 tháng 10, công ty chế tạo máy bay Airbus ở Âu Châu đã mua lại đa số cổ phần của chương trình chế tạo loại máy bay CS của công ty Bombardier.

Sự thỏa hiệp giữa hai công ty chế tạo máy bay diễn ra, sau khi chính quyền Mỹ đánh thuế 300 phần trăm, lên những máy bay CS nhập cảng vào Mỹ.

Theo thỏa hiệp với công ty Airbus, thì  trụ sở chính của chương trình chế tạo máy bay CS  vẫn ở thành phố Montreal, nhưng sẽ có thêm một trụ sở thứ nhì ở Hoa Kỳ, là nơi lắp ráp các loại máy bay CS 100 chỗ và 150 chổ.

Trụ sở thứ nhì này hiện là một cơ xưởng của công ty Airbus ở tiểu bang Alabama.

Việc tổ hợp này sẽ giúp cắt giảm những chi phí chế tạo phi cơ, nhờ vào những phương tiện hiện có của công ty Airbus.

Theo bản thỏa hiệp thì trong dự án chế tạo những loại phi cơ CS, công ty Airbus làm chủ 50.1 phần trăm cổ phần, công ty Bombardier làm chủ 30.9 phần trăm và chính quyền tỉnh bang Quebec làm chủ 19 phần trăm.

Tin tức khác...