Cộng đồng người Việt ở Mỹ phân chia vì chuyện phong trào ” Black Lives Matter”

Houston, Texas: Chuyện có nên ủng hộ phong trào Black Lives Matter , đã gây ra những chia rẽ trong cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên toàn thế giới.
Tại nhiều nơi, có những cuộc tranh luận của những người ủng hộ và không ủng hộ phong trào những người da đen đòi quyền sống, chống lại chủ trương ” da trắng tối thượng” của một số những người da trắng cực đoan. Những cuộc tranh luận này chỉ ở tình trạng ôn hòa.
Nhưng cũng có những cuộc tranh luận kèm theo những đe dọa cũng diễn ra như trường hợp ở thành phố Houston.
Ông Lê Hoàng Nguyên Một thương gia người Việt hành nghề bán bảo hiểm ở thành phố Houston, cho dựng một bảng quảng cáo lớn ủng hộ phong trào của những người da đen đòi quyền sống, ở bãi đậu xe ở phía tây nam thành phố Houston. Ông Lê này đã dựng bảng với hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt đề những chữ ủng hộ phong trào Black Lives Matter và chống lại những kỳ thị chủng tộc.
Ngay sau khi ông Lê dựng bảng, thì trên Facebook có những tin nhắn của một số người đòi treo cổ ông Lê và tẩy chay dịch vụ bán bảo hiểm của ông này.
Trong hôm thứ bảy ngày 11 tháng 7, có khoảng 30 người Mỹ gốc Việt đã đến khu dựng bảng, biểu dương lực lượng ủng hộ việc làm của ông Lê.
Trong số 30 người này có hai dân biểu gốc Á Châu ở tiểu bang Houston là ông Gene Wu và HUbert Võ

Tin tức khác...