Công chúa Kate trong ngày lễ Thánh Patrick

London: Công chúa Kate và cũng là đại tá tư lệnh lữ đoàn vệ binh Ái Nhĩ Lan trong ngày lễ thánh Patick hôm chúa nhật ngày 17 tháng 3 ở Luân Đôn

Tin tức khác...