Coi chừng mua thịt bò bầm có lẫn thịt heo

Montreal:  Báo  TVA Nouvelles’ Le Quebec Matin  trong số báo mới đây, đã lên tiếng tố cáo là có nhiều siêu thị đã trộn lẫn thịt heo vào thịt bò, trong những  gói thịt bán với nhãn hiệu là thịt bò bầm(ground beef).

Cơ quan truyền thông này cho biết đã mua bốn gói thịt bò bầm ở các siêu thị khác nhau. Sau đó họ đem đến nhờ phòng thí nghiệm  Groupe EnvironeX thử nghiệm.

Kết quả cho thấy là ba trong bốn gói thịt bò bầm, có lẫn những  phân tử DNA của thịt heo.

Theo ông Marc Hamilton của phòng thí nghiệm Groupe Environe X thì đây là chuyện bất bình thường khi có những phân tử di truyền DNAcủa thịt heo trong gói thịt bò bầm. Cũng theo ông Hamilton thì điều này có nghĩa là thịt heo đã được bỏ vào những gói thịt bò một cách vô tình hay cố ý.

Thịt heo thường có giá rẻ hơn thịt bò.

Tin tức khác...