Coi chừng mua phải vàng gỉa!

Ottawa: theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 30 thang10, một chủ tiệm vàng ở thành phố Ottawa, đã đến một chi nhánh ngân hàng Royal trong thành phố, mua vàng miếng về làm nữ trang bán cho khách hàng.

Một trong những miếng vàng đó là vàng giả mà chủ nhân của tiệm vàng chỉ biết khi ông ta lấy miếng vàng này ra làm nữ trang.

Các chuyên viên về vàng sau khi thử nghiệm, cũng xác nhận đây là vàng giả.

Cơ quan đúc tiền  liên bang, the Royal Canadian Mint, cũng cho biết miếng vàng này không do cơ quan này sản xuất, và cơ quan này không bán vàng trực tiếp cho công chúng.

Chủ nhân của tiệm vàng là ông Samuel Tang, sau khi biết là vàng giả, đã liên lạc với cơ quan đúc tiền cũng như chi nhánh ngân hàng Royal, nhưng cả hai nơi này từ chối không nhận lại miếng vàng giả này.

Cuối cùng ông Tang đã liên lạc và than phiền với đài CBC.Lúc đó ngân hàng Royal mới chịu hoàn lại số tiền mua vàng là $1,668.

Vàng 99.99 phần trăm tinh khiết  tương đương với vàng 24 K. Trong khi miếng vàng giả có mức độ tinh khiết chưa đến 14 K.

Giáo sư William Rentz của trường đại học Ottawa đã tỏ vẻ lo ngại là  những kẻ làm giả  không chỉ làm giả có một miếng vàng, mà cả trăm cả ngàn miếng.

Ngay cả ngân hàng và chủ tiệm vàng cũng không biết là vàng giả,thì chắc chắn đã có rất nhiều người mua vàng giả mà không biết?

 

More Stories...