Coi chừng bị bác sĩ đo áp huyết sai

Montreal: Một cuộc nghiên cứu của cơ quan khảo cứu bệnh viện của trường đại học Montreal, CRCHUM,  vừa được công bố hôm thứ hai ngày 20 tháng 3 cho thấy là  khoảng 20 phần trăm những bệnh nhân  ở Canada, đã bị các bác sĩ chẩn bệnh sai: nhiều người có thể không bị áp huyết cao, nhưng vẫn bị cho uống thuốc giảm áp huyết.

Theo các nhà khảo cứu, thì một số đông các bác sĩ đã dùng các dụng cụ đo áp huyết lỗi thời, không chính xác và đo bằng tay.

Cơ quan CRCHUM cho biết là trên một nửa các bác sĩ gia đình vẫn dùng máy đo áp huyết bằng tay, thay vì bằng máy tự động, trong khi máy đo áp huyết tự động dễ dàng dùng và chính xác hơn.

Vào năm ngoái 2016, tổ chức The Canadian Hypertension Education Program đã khuyến cáo nên dùng máy đo áp huyết tự động.

Mức áp huyết chuẩn hiện nay là 120/80, nhưng hiếm có người nào đạt được mức chuẩn như thế.

Một bản tường trình trong năm 2017 của hiệp hội y sĩ Hoa Kỳ đã khuyến cáo là với những người dưới 60 tuổi thì mức áp huyết có thể lên đến 140/90 mà không cần uống thuốc và những người trên 60 tuổi thì mức áp huyết có thể lên đến 150/90.

 

Tin tức khác...