Có người may mắn trúng số 60 triệu dollars

Toronto: Có một vé số trúng lô độc đắc 60 triệu dollars của cuộc xổ số Lotto Max diễn ra trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 10.
Người hay một nhóm người may mắn này ở vùng miền tây Canada.
Vé số trúng có mang các số 2,3,4,8,9, 20, 30 và số bonus 45.
Trong số 56 lô trúng mỗi lô 1 triệu dollars, thì có 36 vé trúng chia sẻ số tiền 27 triệu dollars.
Lô độc đắc của kỳ xổ Lotto Max sau xuống còn 39 triệu dollars.

Tin tức khác...