Có người may mắn trúng lô độc đắc 1.6 tỷ Mỹ Kim.

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 24 tháng 10, thì có người may mắn trúng lô độc đắc có số tiền lớn nhất thế giới từ trước đến nay.
Một vé số trúng lô độc đắc 1.6 tỷ Mỹ kim đã được bán ra ở tiểu bang South Carolina.
Vé số trúng lô độc đắc mang các số 5,28,62,65 70 và Mega Ball là 5
Người trúng số có quyền chọn hoặc lãnh một lúc tiền mặt trị giá 913 triệu Mỹ kim hay lãnh từng phần trong vòng 29 năm và số tiền tổng cộng sẽ lên đến 1.6 tỷ Mỹ kim.
Khác với Canada, tiền trúng số ở Hoa Kỳ sẽ phải trả thuế.

Tin tức khác...