Có nên chống sự ghét bỏ những người Hồi giáo hay không?

Ottawa: Bản kiến nghị 103 (motion) đã được đệ trình  quốc hội Canada vào tháng chạp năm ngoái 2016, và đang được các dân biểu thảo luận sôi nổi trong những ngày qua.

Bản kiến nghị 103 được nữ dân biểu Iqra Khalid, một nữ dân biểu gốc Pakistan, đại diện cho một vùng trong thành phố Mississauga đệ trình.

Bản kiến nghị yêu cầu ủy ban hạ viện tìm cách làm mất đi những kỳ thị chủng tộc và tôn giáo gồm cả việc “ghét bỏ Hồi giáo”(Islamophobia) ở Canada.

Nhiều dân biểu của đảng Bảo Thủ đã không đồng ý với lời lẽ của bản kiến nghị 103, vì theo họ sẽ làm giới hạn “tự do phát biểu” và có vẻ thiên vị đạo Hồi hơn là các tôn giáo khác.

Các dân biểu đảng Bảo Thủ không muốn có chữ “Islamphobia”. Nhiều người Canadians cũng lo sợ là với những phong trào “nâng cao” đạo Hồi thì có thể trong tương lai luật lệ Sharia của đạo Hồi sẽ được áp dụng ở Canada?

Bản kiến nghị này cũng làm nhiều cư dân Canada giận dữ. Theo lời tiết lộ của bà dân biểu Khalid thì có trên 50 ngàn bản nhắn tin đã gửi đến cho bà này trong những ngày qua. Nhiều người đe dọa giết bà này và khiến cơ quan   an ninh RCMP đã gửi người đến bảo vệ an ninh cho bà dân biểu này.

Về phía chính quyền đảng Tự Do, bà  Melanie Joly, tổng trưởng bộ di sản cho biết là chính quyền sẽ không bỏ chữ “Islamophobia” trong bản kiến nghị, vì  đây là một câu hỏi về việc lãnh đạo (question of leadership)?

Theo nhận định của đài CBC thì bản kiến nghị 103 là cơ hội cho thủ tướng Trudeau chứng tỏ cho mọi người thấy về chính sách đa văn hóa: sự thâu nhận, liên hợp(integfration) và chấp nhận những người di dân theo đạo Hồi.

 

Tin tức khác...