Có 128 người chết vì dùng ma túy quá liều lượng ở tỉnh bang British Columbia.

Vancouver: Những tin tức được loan báo hôm thứ tư ngày 14 tháng 11 thì cơ quan điều tra về các vụ sát nhân của chính quyền tỉnh bang British Columbia, thì trong tháng 9 vừa qua, có 128 người chết vì dùng ma túy quá liều ở tỉnh bang B.C.
Trong tháng 9 năm ngoái 2017, có 93 người bị chết vì dùng ma túy quá liều.
Nếu tính nguyên theo nguyên năm 2018 thì đã có 1,143 người chết vì dùng ma túy quá liều, và 80 phần trăm những người chết là đàn ông.
Cocaine và methamphetamine là hai loại ma túy gây chết người nhất ở Canada từ năm 2016 cho đến nay.

Tin tức khác...