Chuyên gia địa ốc làm sô truyền hình quảng cáo cho việc bán nhà.

Vancouver: Nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Vancouver đã chậm bước tiến trong những tháng qua, vì những điều lệ mua nhà ngặt nghèo hơn, vì thuế đánh trên những nhà đầu tư ngoại quốc.
Các chuyên gia địa ốc cũng gặp khó khăn trong việc bán nhà lấy tiền công khi số nhà bán được sút giảm, trong khi số nhà đăng bảng bán lại gia tăng.
Người ta không thấy ông Mark Wiens, một chuyên gia địa ốc từng là một trong những người bán nhà kiếm được nhiều tiền nhất, lái xe chạy vòng vòng trong thành phố Vancouver bằng chiếc xe hơi đắt tiền Ferrari.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 18 tháng 6, ông Mark Wiens đã bận rộn làm một sô truyền hình thực tế lấy tên là Vancouver’s Next Top Agent (VNTA), để thu hút những khách hàng muốn mua nhà.
Ông Wiens đã bỏ ra 100 ngàn dollars tiền túi để thực hiện chương trình truyền hình thực tế này.
Rất nhiều những chuyên gia địa ốc mới vào nghề trong những tháng gần đây, đã gặp khó khăn trong việc kiếm khách hàng, gặp khó khăn trong việc môi giới bán nhà lấy tiền sinh sống

Tin tức khác...