Chuyện chỉ có ở Canada: dân nghiện có quyền đổi nha phiến mua ngoài đường lấy thứ nha phiến thật.

Ottawa: Chỉ có Canada là nơi mà những người nghiện ma túy có chỗ đến tự chích choác, mà còn được cung cấp kim tiêm, bông khử trùng và y tá trông coi, phòng ngừ bị xỉu vì dùng ma túy quá liều.
Cũng chỉ có ở Canada mà những dân nghiện mua ma túy từ các băng đảng ngoài đường phố, có thể đem những ma túy này đến những địa điểm, mà người này có thể hoán đổi những ma túy có thể quá liều lượng, lấy những gói ma túy đã được kiểm soát.
Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ ba ngày 26 tháng 6, bác sĩ Jeff Turnbull, giám đốc cơ quan y tế the Ottawa Inner City Health cho biết là chương trình gọi là “One of a kind” đã giúp những người nghiện hút trong thành phố Ottawa có thể sống còn trong thời gian họ được trị nghiền hút.
Chương trình này cho phép những dân nghiện mua ma túy ở ngoài đường phố như fentanyl, đem đến y viện, đổi lấy những loại ma túy an toàn hơn.
25 người nghiện đã được nhận vào chương trình đổi ma túy này và còn 50 người nghiện khác đang ở trong danh sách chờ đợi.
Không những những người nghiện này được đổi ma túy, họ còn được cung cấp chỗ ở và thức ăn hàng ngày.
Chỉ còn thiếu việc cung cấp ma túy miễn phí cho những người này: vừa được nuôi ăn ở và vừa được chích choác không sợ bị chết vì dùng quá liều lượng!

Tin tức khác...