Chuyện chỉ có ở Canada: cung cấp rượu miễn phí cho những người nghiện rượu.

ông Pewatoalook

Ottawa: Như những tin tức loan báo trong những tuần trước, là chính quyền thành phố Vancouver đã cung cấp tiện nghi và bạch phiến cho những người nghiện bạch phiến ở thành phố này, với mục đích ngăn ngừa những cái chết bất ngờ của những người nghiện vì dùng bạch phiến quá liều, và mới đây những tin tức loan báo là chính quyền liên bang cung cấp rượu cho những người nghiện rượu ở thành phố Ottawa.

Như trường hợp của ông Elisa Pewatoalook ở bộ lạc Pond Inlet, đã từng phải khổ sở tìm uống những loại thuốc súc miệng, keo xịt tóc hay rượu vodka để thỏa mãn cơn nghiền.

Nhưng trong 4 năm vừa qua, ông Pewatoalook đã xuống sinh sống ở thành phố Ottawa, và  đã biết chỗ cung cấp rượu cho ông ta, mà ông này chẳng phải tìm kiếm, chẳng tốn 1 xu.

Ông Pewatoalook đã ghi danh trong một chương trình “quản lý rượu” (the  managed alcohol program) ở thành phố Ottawa. Chương trình này được điều hành bởi tổ chức từ thiện the Shepherd of Good Hope, với sự tài trợ của chính quyền thành phố Ottawa.

Những người có ghi danh và được chấp thuận cho chương trình quản lý rượu này, sẽ được cấp một ly rượu 5 ounces (148 millilít) làm tại gia ,cứ  một tiếng là có một ly, và bắt đầu từ lúc 7.30 sáng  cho đến lúc trước khi đi ngủ là lúc 9.30 tối. Một ngày dân nghiền  được uống 12 ly rượu miễn phí.

Mới đây, chính quyền vùng Northwest Territories  cũng cho mở một trụ sở phát rượu miễn phí cho dân nghiền ở thành phố Yellowknife.

Theo những lời chỉ trích thì chương trình cung cấp rượu miễn phí này, có mục đích làm cho dân nghiện say vừa phải, không làm những điều sằng bậy để kiếm tiền mua rượu.

Tuy nhiên theo ông Pewatoalook thì với chương trình này, ông ta biết là cứ mỗi đầu giờ ông ta lại có rượu uống, nên sẽ chú tâm và việc tìm công ăn việc làm, có thời giờ với người con gái của ông ta. Ông này đã chuyển từ nhà tạm trú  sang một chúng cư vĩnh viễn.

Những người nghiện rượu là một gánh nặng cho xã hội: các phòng cấp cứu ở các bệnh viện trên vùng Bắc Cực thường tràn ngập bởi những người nghiện rượu bị đủ thứ loại bệnh.

Những chương trình cung cấp rựợu miễn phí và vừa phải, giúp làm giảm số những bệnh nhân nghiền rượu phải vào phòng cấp cứu thường xuyên.

Tin tức khác...