Chủng ngừa covid ở Quebec có may mắn trúng số 1 triệu dollars

Montreal: Bắt đầu từ ngày chúa nhật 25 tháng 7, những người Quebecers đã chủng ngừa covid ít nhất một mũi thuốc có thể ghi danh với cơ quan xổ số tỉnh bang Quebec, để có hy vọng trúng số.
Bắt đầu vào mỗi thứ sáu trong tháng 8, những cư dân tỉnh bang Quebec đi chủng ngừa trong 5 ngày trong tuần, sẽ được ghi danh : cuộc xổ số mỗi thứ sáu có hai giải thưởng : giải $150,000 cho người lớn và giải $10,000 tiền học bổng cho trẻ con.
Những người và các em đã chủng ngừa trong tuần hãy vào ghi danh ở mạng Quebec.ca/concours Vaccination.
Ngoài ra những người Quebecers đã chủng ngừa hoàn toàn hai mũi thuốc tính đến cuối tháng 8, sẽ được ghi danh cho lô xổ số trị giá 1 triệu dollars sẽ được xổ vào ngày 3 tháng 9, cộng thêm một lô trúng học bổng trị giá $20,000 cho các trẻ em.
Những giải thưởng được chính quyền tỉnh bang Quebec đặt ra nhằm khuyến khích thêm cư dân đi chủng ngừa, để ngăn chận những nguy hiểm của làn sóng đại dịch kế tiếp có thể sẽ diễn ra trong mùa thu năm nay.
Theo ông bộ trưởng y tế tỉnh bang Quebec thì hiện nay 95 phần trăm cư dân trong tỉnh bang bị nhiễm Covid và phải nằm bệnh viện là những người chưa chủng ngừa.
Nếu bạn muốn được ghi danh trúng 1 triệu dollars mà chưa chủng ngừa một mũi nào thì phải đi chủng ngay lập tức vì thời gian cần thiết cho việc chủng mũi thứ nhì là 4 tuần, mà cuối tháng 8 là hết hạn.

Tin tức khác...