Chuẩn bị cho mùa băng cầu

Calgary: Trong hôm thứ ba ngày 4 tháng 9, các cầu thủ của đội cầu Calgary Flames đã qua những buổi thử nghiệm thể lực để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài giao hữu, chuẩn bị cho mùa băng cầu năm nay.
Trong mùa băng năm nay, đội cầu Calgary Flames sẽ đấu những trận giao hữu đầu tiên ở Trung quốc và sau đó là những trận giao hữu ở thành phố Vancouver.
Đội cầu Calgary Flames sẽ đấu những trận giao hữu với đội cầu Boston Bruins ở Thẩm Quyến và Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 9 và ngày 19 tháng 9.
Một nửa cầu thủ của đội cầu Calgary cũng sẽ đấu trận giao hữu ở thành phố Vancouver vào ngày 19 tháng 9.
Trận khởi đầu của mùa băng cầu năm nay của đội cầu Calgary sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 10 ở thành phố Vancouver.
Trong mùa băng năm nay đội cầu Calgary hy vọng đoạt nhiều thắng lợi với người huấn luyện viên mới là ông Bill Peters.

Tin tức khác...