Chưa đủ tuổi lấy bằng lái xe, nhưng lại lái được máy bay.

Brampton, Ontario: Theo những tin tức báo chí thì mỗi sáng, em Mohammed Faizy đều hỏi bà mẹ Jumana là sáng hôm đó, em có được đi học lái máy bay hay không?
Tuy mới có 14 tuổi, em Mohammed hy vọng là em sẽ có bằng lái máy bay trước khi em qua tuổi 15.
Em Mohammed hiện nay chưa đủ tuổi để thi bằng lái xe, nhưng em có thể là một thiếu niên trẻ tuổi nhất thế giới có bằng lái máy bay.
Khi em Mohammed mới có 9 tuổi, em đã được người chị có bằng lái máy bay khi cô ta 17 tuổi, lái máy bay cho em xem phong cảnh, và khi 12 tuổi, em đã được học lái máy bay bằng máy simulator, và bắt đầu đi học lái máy bay ở trường dạy lái.
Em Mohammed cũng nói là sau này em muốn trở thành một phi công lái máy bay dân sự.

Tin tức khác...