Chủ nhân những tiệm Sears Hometown độc lập bị đóng cửa, muốn được bồi thường.

Fort McMurray, Alberta: ông Grant Russell, chủ nhân của một tiệm Sears Hometown ở thành phố  Fort McMurray, tỉnh bang Alberta  đã cho biết ông ta bất lực, không có thể làm được gì, khi công ty bách hóa Sears Canada, đóng cửa hàng chục chi nhánh và đóng cửa luôn  5 cửa tiệm  Sears Hometown trên toàn Canada.

Những tiệm Sears Hometown là những tiệm độc lập, không lệ thuộc công ty Sears Canada, mà chủ nhân  mở tiệm làm trung gian bán máy móc dụng cụ cho công ty Sears Canada và ăn hoa hồng.

Ông Russell cho biết ông mở tiệm Sears Hometown được hơn 3 năm, và khi nghe tin công ty Sears Canada cho lệnh đóng cửa tiệm của ông, ông đã không ngủ được và đã mất đi  17 cân anh trong vòng 2 tuần lễ.

Mới đây công ty Sears Canada loan báo sẽ cho đóng cửa 54 cửa tiệm trên toàn Canada và cho 2,900 nhân viên nghỉ việc.

Trong số 54 cửa tiệm bị đóng cửa, có 5 cửa tiệm độc lập, tương tự như tiệm của ông Russell ở tỉnh bang Alberta.

Chủ nhân của những cửa tiệm đã không muốn đóng cửa tiệm và đòi tiền bồi thường vì quyết định của công ty Sears Canada này.

Tin tức khác...