Chủ nhân các cơ sở thương mại ở tỉnh bang British Columbia không kiếm được đủ nhân viên.

Vancouver: Theo bản thống kê về nhân lực của ngân hàng phát triển thương mại, the Business Development Bank vừa phổ biến hôm thứ tư ngày 5 tháng 9, thì gần như một nửa những công ty thương mại loại trung và tiểu thương ở tỉnh bang British Columbia, khi được tham khảo, đã cho biết là họ gặp khó khăn trong việc mướn những nhân viên có khả năng.
45 phần trăm chủ nhân của các công ty thương mại hạng trung và tiểu thương ở tỉnh bang B.C. cho biết là họ không kiếm được đủ nhân viên, so với mức 39 phần trăm số chủ nhân trên toàn quốc không kiếm được người.
Nền kinh tế của cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada đã phát triển hết sức mạnh mẽ trong những năm qua.

Tin tức khác...