Chồn hôi mang bệnh chó dại

Guelph, Ontario: Theo những loan báo vừa phổ biến hôm thứ bảy ngày 2 tháng 6, thì có những nguy cơ là những con chồn hôi (skunk) trong khu vực Wellington-Dufferine-Guelph trong tỉnh bang Ontario, có thể có mang mầm bệnh chó dại (rabies).
Theo các viên chức y tế của khu vực Wellington-Dufferine- Guelph thì người ta tìm thấy những mầm bệnh của một con chồn hôi bị chết trong những ngày trước đó.
Tuy không có những dấu hiệu là con chồn hôi này đã tiếp xúc với người, nhưng các viên chức của cơ quan y tế đã khuyến cáo cư dân trong vùng cẩn thận, đừng để những con chồn hôi bị cắn phải.
Bác sĩ Nicola Mercer của cơ quan y tế trong vùng Wellington-Dufferine -Guelph cho biết là bệnh dại có thể gây chết người.
Vi trùng bệnh dại có thể truyền từ thú vật qua người, khi những nạn nhân bị những con thú có bệnh dại cắn phải.

Tin tức khác...