Cho quà miễn phí ngày Giáng Sinh

Vancouver: Năm năm trước vào một ngày chúa nhật trước ngày Giáng Sinh, cô Christina Wong đã mướn hai chiếc bàn trong khu chợ trời ở phía đông thành phố Vancouver, bầy những món quà Giáng Sinh cho người nghèo miễn phí.
Việc mở cửa quầy hàng cho quà Giáng Sinh miễn phí của cô Christina Woong đã được nhiều người hưởng ứng ủng hộ và đã diễn ra trong 5 năm qua.
Năm nay cũng vậy, quầy hàng cho quà Giáng Sinh đã được mở cửa hôm chúa nhật ngày 24 tháng 12.
Trong vòng 5 năm qua, các nhà hảo tâm đã tặng những người nghèo trên 25 ngàn món quà, qua trung gian của quầy hàng.
Theo lời cô Christina Wong thì việc mở cửa quầy hàng từ thiện đã trở nên lớn lao hơn những dự tính của cô ban đầu.
Năm nay quầy hàng từ thiện đã cho quà Giáng Sinh cho 2,500 người nghèo: mỗi người nghèo được quyền lấy tối đa 7 món đồ trên các quầy hàng.
Những tặng phẩm mà các nhà hảo tâm cho gồm đủ loại, từ đồ chơi cho trẻ em, quần áo, giầy dép…

Tin tức khác...