Chờ mong em chín đỏ trái sầu!

Mùa Thu năm 2019 tại tỉnh bang Ontario qua ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Thái Lực

Tin tức khác...