Chính quyền Việt Nam chuẩn bị đón chuyến tàu của Kim Jong Un.

Hà Nội: Theo những tin tức loan báo, chính quyền Việt Nam đã cho tăng cường an ninh, sửa sang và trồng hoa tại nhà ga Đồng Đăng, chuẩn bị đón đoàn tàu của Kim Jong Un.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ họp thượng đỉnh với tổng thống Trump ở Hà Nội vào những ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội.
Theo những nguồn tin thân cận thì nhà lãnh đạo Kim sẽ đi xe lửa từ Bình Nhưỡng qua Trung quốc và đến nhà ga Đồng Đăng. Tại đây ông sẽ lên xe hơi đến Hà Nội.

Tin tức khác...