Chính quyền Trung quốc cho thâu hồi trên 89 triệu khẩu trang không đủ phẩm chất.

Bắc kinh: Trong hôm chúa nhật ngày 26 tháng 4, chính quyền Trung quốc cho thâu hồi 89 triệu khẩu trang từ các công ty dự tính xuất cảng số khẩu trang này ra nước ngoài.
Nhu cầu cần khẩu trang và các dụng cụ bảo vệ cá nhân đã gia tăng mạnh trên thế giới, với gần 3 triệu người bị nhiễm COVID-19.
Trung quốc là quốc gia đầu tiên có nạn đại dịch và cũng là quốc gia đầu tiên thoát cơn dịch, đã ồ ạt làm và xuất cảng những vật dụng bảo vệ cá nhân ra nước ngoài.
Nhưng một số lớn những vật dụng cá nhân này kể cả những khẩu trang, đã không được làm đúng theo quy định. Rất nhiều các quốc gia đã than phiền, kể cả Canada.
Tại Canada, có trên 1 triệu khẩu trang K95 ( hàng nhái của Trung quốc so với khẩu trang thứ xịn N95 của Hoa Kỳ) nhập cảng từ Trung quốc đã không đủ tiêu chuẩn cần thiết cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện Canada.
Ngoài 89 triệu khẩu trang bị hủy bỏ, còn trên 300 ngàn những bộ quần bảo vệ cũng bị thu hồi vì không đúng tiêu chuẩn, và số thuốc sát trùng cũng không đủ tiêu chuẩn.

Tin tức khác...