Chính quyền tỉnh bang Ontario không phải dùng đến quyền phủ quyết, trong việc cắt giảm số nghị viên thành phố Toronto.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 19 tháng 9, tòa phúc thẩm tỉnh bang Ontario đã bác bỏ đơn kiện, và đồng ý cho chính quyền tỉnh bang Ontario được quyền cắt giảm số nghị viên thành phố Toronto từ 47 nghị viên xuống còn 25 nghị viên, tương xứng với 25 khu vực trong việc bầu cử dân biểu liên bang.
Như thế dự luật 5 sẽ còn hiệu lực mà chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ không cần đến điều khoản “nothwithstanding” trong việc đệ trình một dự luật mới.
Ngày bầu cử thị chính cho các chức thị trưởng và nghị viên ở các thành phố sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10.
Như thế những ứng cử viên của các chức nghị viên trong thành phố Toronto sẽ không còn nhiều thời giờ cho việc chuẩn bị: nhiều đương kim nghị viên sẽ phải tranh chức lẫn nhau vì số nghị viên chỉ còn 25 người.
Theo lời của thủ hiến Doug Ford thì việc cắt giảm số nghị viên sẽ giúp cho chính quyền thành phố Toronto hoạt động hữu hiệu hơn và tiết kiệm cho ngân sách thành phố 25 triệu dollars.

Tin tức khác...