Chính quyền tỉnh bang Ontario hủy bỏ dự án trợ cấp tài chánh căn bản cho những người có lợi tức thấp.

Toronto: Hàng ngàn người có lợi tức thấp ở tỉnh bang Ontario, đang được nhận tiền trợ cấp tài chánh của chính quyền tiền nhiệm đảng Tự Do, sẽ không còn nhận được tiền trợ cấp nữa.
Trong hôm thứ sáu ngày 31 tháng 8, bà Lisa MacLeod, bộ trưởng dịch vụ xã hội tỉnh bang Ontario đã tuyên bố là tiền trợ cấp tài chánh trong dự án basic income pilot, cho khoảng 4 ngàn gia đình có lợi tức thấp ở tỉnh bang Ontario, sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 3 năm tới 2019.
Dự án trợ cấp tài chánh cho những người có lợi tức thấp đã được chính quyền cũ của đảng Tự Do của bà cựu thủ hiến Kathleen Wynne thiết lập trong năm ngoái.
Theo bà bộ trưởng MacLeod hệ thống dịch vụ xã hội của tỉnh bang Ontario thì hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội của tỉnh bang đã hư hỏng, vì không chỉ có 4 ngàn người nghèo mà còn gần 2 triệu cư dân trong tỉnh bang có lợi tức thấp.
Bà bộ trưởng dịch vụ xã hội cũng hứa sẽ công bố chương trình sửa đổi các dịch vụ xã hội vào ngày 8 tháng 11 sắp tới.
Theo dự án trợ cấp tài chánh , basic income, những gia đình nghèo ở các thành phố Hamilton, Brantford,Thunder Bay và Lindsay sẽ nhận được tiền trợ cấp $16,989 cho một người và $24,0027 cho một cặp vợ chồng, trừ đi 50 phần trăm số lợi tức mà họ kiếm được

Tin tức khác...