Chính quyền tỉnh bang Ontario giảm thuế lợi tức cho những người nghèo.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm ngày 15 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cắt giảm thuế lợi tức tỉnh bang cho những người có lợi tức thấp.
Cũng theo những nguồn tin thân cận, thì bắt đầu từ năm tới 2019, những cư dân ở tỉnh bang Ontario có lợi tức từ $30,000 trở xuống sẽ không phải đóng thuế lợi tức tỉnh bang, và giảm thuế lợi tức tỉnh bang cho những người có số lương hàng năm dưới $38,000.
Như thế sẽ có 1.1 triệu cư dân trong tỉnh bang Ontario sẽ được cắt giảm thuế.
Cắt giảm thuế lợi tức là một trong những lời hứa hẹn của thủ hiến Doug Ford khi ông ra tranh cử trong tháng 6 vừa qua.
Tuy nhiên chính quyền tỉnh bang Ontario đã hủy bỏ việc gia tăng mức lương tối thiểu lên $15 một giờ vào tháng giêng năm tới. Mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario sẽ giữ nguyên ở mức $14 một giờ cho đến tháng 10 năm 2020.

Tin tức khác...