Chính quyền tỉnh bang New Brunswick thống kê số raccoons

Fredericton, News Brunswick: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 21  tháng 8, các khoa học gia của tỉnh bang New Brunswick đang làm một cuộc kiểm kê số con raccoons hiện có ở trong tỉnh bang.

Việc kiểm kê này cần thiết cho các viên chức  y tế trong tỉnh bang xác định số lượng thuốc chủng ngừa bệnh dại cho những con raccoons này.

Trong vòng 2 tuần sắp tới, các bẫy bắt raccoons sẽ được đặt ở 14 vị trí trong tỉnh bang. Dựa vào số con raccoons bắt được trong hai tuần sắp tới, các khoa học gia có thể ước tính được số lượng raccoons ở tỉnh bang.

Chính quyền tỉnh bang sẽ dựa vào con số ước tính, sẽ dùng những mồi có thuốc chủng ngừa bệnh dại, đem lên phi cơ và rải khắp những vùng có nhiều raccoons. Những con raccoons ăn những mồi có thuốc chủng, sẽ ngừa được bệnh dại, và sẽ làm giảm bớt những nguy cơ chúng truyền bệnh dại cho người sống gần   và xung quanh những con raccoons

Tin tức khác...