Chính quyền tỉnh bang British Columbia cho thiết lập các trung tâm giữ trẻ với giá $10 một ngày.

Vancouver, British Columbia: Như lời hứa khi tranh cử, chính quyền đảng NDP ở tỉnh bang British Columbia đã công bố cho thiết lập nhiều trung tâm giữ trẻ trên toàn tỉnh bang, với giá chỉ có 10 dollars một trẻ trong một ngày.
Trong hôm thứ sáu ngày 9 tháng 11, giới chức của chính quyền tỉnh bang B.C. công bố việc thiết lập thêm 2,500 chỗ giữ trẻ trong 53 trung tâm giữ trẻ trên toàn tỉnh bang, mà bậc cha mẹ chỉ phải trả $200 một tháng.
Chúng ta cũng biết giá tiền giữ những đứa trẻ ở các trung tâm giữ trẻ tư có thể lên đến trên $1,500 một tháng.
Theo bà Katrine Conroy, bộ trưởng bộ đặc trách về trẻ em và việc phát triển gia đình của chính quyền tỉnh bang B.C. , thì việc thiết lập thêm những trung tâm giữ trẻ, là bước đầu của việc thành lập một chương trình giữ trẻ quốc doanh trên toàn tỉnh bang.

Tin tức khác...