Chính quyền tỉnh bang British Columbia cho bán cần sa qua mạng Internet.

Vancouver: Theo những tin tức phổ biến hôm thứ sáu ngày 22 tháng 6, chính quyền tỉnh bang British Columbia đã chọn công ty bán hàng trên mạng của Canada, công ty Shopify, là công ty đại diện cho chính quyền tỉnh bang trong việc bán cần sa cho cư dân trong tỉnh bang qua mạng internet.
Phát ngôn viên của cơ quan đặc trách việc bán bia rượu ở tỉnh bang B.C., the B.C. Liquor Distribution, cho biết là theo lời tuyên bố của thủ tướng Trudeau, là cần sa sẽ được hợp thức hóa vào ngày 17 tháng 10, và cũng bắt đầu từ ngày đó, cư dân trong tỉnh bang có thể mua cần sa trên mạng, qua trung gian công ty bán đồ trên mạng Shopify.
Chính quyền tỉnh bang B.C. chưa công bố chi tiết việc điều hành chuyện buôn bán cần sa ở tỉnh bang, nhưng cũng đã công bố những cương lĩnh của việc mua bán này vào tháng hai vừa qua.

Tin tức khác...