Chính quyền tỉnh bang Ontario công bố chương trình giúp đỡ những người mua nhà lần đầu.

Toronto: Trong bản cập nhập hóa kinh tế công bố hôm thứ hai ngày 14 tháng 11 tại nghị viện tỉnh bang, ông Charles Sousa, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Ontario đã công bố những chương trình trợ giúp cho người mua nhà lần đầu.

Theo lời ông bộ trưởng Sousa thì chính quyền tỉnh bang sẽ cho gia tăng gấp đôi số tiền hoàn trả thuế cho những người mới mua nhà lần đầu trong tỉnh bang, và số tiền hoàn trả có thể lên tới 4 ngàn dollars.

Đồng thời chính quyền cũng cho tăng thuế chuyển nhượng (transfer tax) cho những người mua nhà trị  giá trên 2 triệu dollars.

Cũng theo lời ông bộ trưởng tài chánh thì những quy định mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 2017.
Đi vào chi tiết thì  một người mua nhà lần đầu tiên, sẽ không phải trả thuế chuyển nhượng (land transfer tax) trong số $368,000 đầu tiên của trị giá căn nhà, và họ sẽ được trả lại thuế chuyển nhượng đến mức tối đa là $4,000.

Trong khi đó, những người mua nhà  với giá trên 2 triệu dollars sẽ phải trả thuế chuyển nhượng 2.5 phần trăm, thay vì 2 phần trăm như hiện nay.

Ông bộ trưởng tài chánh cũng cho biết việc gia tăng thuế lên 2.5 phần trăm cho những người mua nhà đắt giá, sẽ giúp chính quyền tỉnh bang thâu thêm 105 triệu dollars tiền thuế, và chính quyền sẽ  dùng số tiền này trả lại tiền thuế cho những người mới mua nhà lần đầu.

Tưởng cũng nên nói thêm là số tiền thuế chuyển nhượng mà chính quyền tỉnh bang thu vào hàng năm lên đến 2.1 tỷ dollars.

Tin tức khác...