Chính quyền thành phố Toronto cho mở thêm hai trung tâm khẩn cấp đón người tỵ nạn .

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ tư 23 tháng 5, ông thị trưởng thành phố Toronto, John Tory cho biết là để đối phó với số người xin tỵ nạn đến Toronto quá đông, chính quyền thành phố đã quyết định cho mở hai khu cư xá sinh viên cho những người tỵ nạn ở tạm thời, trong thời gian cứu xét đơn xin ở lại Canada.
400 căn phòng của cư xá sinh viên trường cao đẳng Centennial và 400 căn phòng khác ở trường cao đẳng Humber sẽ được dùng là nơi cư trú tạm thời cho những người xin tỵ nạn.
Một phần lớn số người này là những người vượt biên giới Mỹ, qua Canada xin tỵ nạn.
Người ta cũng tự hỏi là các cư xá sinh viên hiện thời trống vì là mùa hè, và liệu là bộ di trú liên bang sẽ quyết định thâu nhận số người tỵ nạn này hay không, trước khi khóa học mùa thu bắt đầu?
Chi phí mà chính quyền thành phố chi ra để tạm thời mướn cư xá của các trường cao đẳng trong mùa hè, cho người xin tỵ nạn ở tạm, là 6.3 triệu dollars.

Tin tức khác...