Chính quyền thành phố mua vật dụng kinh kỳ cho những phụ nữ nghèo.

Hamilton, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 14 tháng 12, ủy ban y tế của hội đồng thành phố Hamilton, đã quyết định nghiên cứu việc mua những vật dụng kinh kỳ cho những phụ nữ và thiếu nữ có lợi tức thấp trong thành phố.
Ủy ban y tế cũng nghiên cứu việc sẽ phát những vật dụng kinh kỳ này tại các trường học, các trung tâm tạm trú cho người không nhà và ở các ngân hàng thực phẩm từ thiện.
Một công ty y khoa có tên là The FemCare Community đã tổ chức quyên tiền mua những vật dụng kinh kỳ như maxi pads và tampons cho những người không có khả năng tự mua.
Chi phí mua vật dụng kinh kỳ cho một phụ nữ suốt đời ước lượng khoảng 6 ngàn dollars.
Hội đồng thành phố Toronto cũng có những nghiên cứu về việc cung cấp vật dụng kinh kỳ miễn phí cho phụ nữ nghèo trong thành phố, và theo những ước tính thì nếu đồng ý, thành phố Toronto sẽ phải bỏ ra hàng năm 2 triệu dollars cung cấp vật dụng kinh kỳ miễn phí cho khoảng 22 ngàn phụ nữ và thiếu nữ nghèo trong thành phố.

Tin tức khác...