Chính quyền thành phố Montreal cho gia tăng tiền phạt đậu xe

Montreal: Trong cuộc họp hôm thứ hai ngày 23 tháng 4, các nghị viên của hội đồng thành phố Montreal đã đồng ý cho gia tăng tiền phạt những xe đậu trái phép trong thành phố.
Đây là lần đầu tiên tiền phạt xe cộ đậu trái phép gia tăng ở thành phố Montreal kể từ năm 2009 cho đến nay.
Tiền phạt dành cho tất cả những xe đậu trái phép, sẽ gia tăng ít nhất là 9 dollars, và chính quyền thành phố dự trù thâu thêm 9 triệu dollars cho ngân quỹ, nhờ vào sự gia tăng này.
Người đậu xe trái phép ở thành phố Montreal sẽ phải trả tiền phạt $62, so với tiền phạt $30 ở thành phố Toronto và $60 ở thành phố Ottawa, hay $100 ở thành phố Vancouver.
Nếu đậu xe cản lối trong vùng dành cho xe cứu thương và xe cảnh sát, chủ nhân sẽ nhận giấy phạt $87 thay vì $53 như trước.
Những người bình thường đậu xe vào chỗ dành cho người tàn tật trong thành phố Montreal sẽ bị phạt $300, thay vì $149 như trước.
Tuy bị phạt $300 nhưng xem ra còn rẻ so với số tiền phạt $450 cho những người đậu xe trái phép vào chỗ đậu của người tàn tật ở các thành phố Toronto và Ottawa.
Hàng năm có khoảng 1.1 triệu xe bị phạt ở thành phố Montreal.

Tin tức khác...