Chính quyền thành phố Calgary nỗ lực tìm cách ngăn những con ngỗng trời Canada làm tổ.

Calgary: Cuối tháng tư, đầu tháng 5 là mùa làm tổ đẻ con của loài ngỗng trời Canada (goose).
Trong thời gian chúng chuẩn bị tổ, những con ngỗng trời rất hung dữ, và tấn công bất cứ ai đến gần tổ của chúng.
Thời gian này cũng là thời gian mà chính quyền thành phố Calgary tìm cách ngăn cản những con ngỗng này, không xây tổ trong phạm vi thành phố.
Chúng ta cũng nên biết là nếu những con ngỗng này xây xong tổ, thì theo luật người ta không có quyền phá tổ của chúng đi.
Hàng năm có những cặp ngỗng đã làm tổ ngay trong những bồn xi măng trồng hoa trước tòa thị chính thành phố Calgary. Một khi chúng đã làm tổ trong bồn trồng hoa, thì người ta phải giới hạn một phần cửa vào tòa thị chính, vì sợ nhiều người đi vào gần tổ ngỗng, sẽ bị chúng tấn công.
Trong năm nay, chính quyền thành phố Calgary đã dùng ván ép đóng bít kín những bồn trồng hoa: tuy không có vẻ mỹ thuật nhưng ít ra giúp ngăn ngừa những con ngỗng trời đến làm tổ.

Tin tức khác...